22 พฤศจิกายน 2022

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี จาก ผู้อำนวยการและทีมผู้บริหารสถาบัน ISO

เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้รับมอบช่อดอกไม้ จาก นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) และทีมผู้บริหาร ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้สอดรับกับนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ