19 ตุลาคม 2020

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นำคณะกรรมการบริหาร สสว.
เยี่ยมชมบริษัท โกศล-อัมพา จำกัด ผู้คว้ารางวัล SME ดีเด่น ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานร่วมดำเนินการโครงการประกวด SME National Awards ประจำปี 2563 ได้มีโอกาสร่วมต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินโครงการประกวด ต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมพาเยี่ยมชม บริษัท โกศล-อัมพา จำกัด จังหวัดชลบุรี บริษัทผู้ผลิตซอสพริกและน้ำจิ้มสามรส ซึ่งได้รับรางวัล SME ดีเด่น จากโครงการประกวด SME National Awards ปี 2563 การเยี่ยมชมครั้งนี้นอกเหนือจากรับทราบการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ยังได้เห็นถึงแนวทางการนำเกณฑ์การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทอีกด้วย

บริษัท โกศล-อัมพา จำกัด หรือ ซอสพริกโกศล คือ บริษัทผู้คิดค้นและผลิตซอสพริก ภายใต้แบรนด์ ตรานกนางนวลและตรานกอีแอ่น , Sriracha Chili Sauce “Shark Brand” Brand ซึ่งก่อตั้งขึ้นมากว่า 70 ปี จัดจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 

ภาพบรรยากาศ

SME Award
จากซ้าย : นายมงคล ลีลาธรรม ประธานคณะกรรมการบริหาร สสว. นายสันทัด คงชยาสุขวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ และนายกฤษ คงชยาสุขวัฒน์ รองผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท โกศล-อัมพา จำกัด

 

SME Award

SME Award

SME Award

SME Award

SME ดีเด่น
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร