9 ธันวาคม 2019

9 ธันวาคม 2562 – นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมเยียนสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อรับฟังภารกิจของสถาบัน โดยมีดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับและนำเสนอวิสัยทัศน์ ภารกิจ ผลงานด้านความสำเร็จในการยกระดับผลิตภาพขององค์กรในอนาคต พร้อมทั้งนำเสนอองค์ประกอบสำคัญที่มีนัยยะต่อการยกระดับผลิตภาพองค์กรอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน รวมถึงกลยุทธ์ของสถาบันในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ยังได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือ เพื่อต้องการให้สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมช่วยส่งเสริมการดำเนินงานและภารกิจต่าง ๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม

 

นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 

 

ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ