สถาบันเพิ่มฯ ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับมูลนิธิกระจกเงา

 

19 กันยายน 2562– สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค  เครื่องพิมพ์ (Printer) รวมไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ให้แก่โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง มูลนิธิกระจกเงา ซึ่งจะนำส่งมอบต่อให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัดที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

 

Related Posts