11 มิถุนายน 2019

 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในานะประเทศสมาชิกขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ร่วมกับองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) จัดการประชุมสัมมนานานาชาติ ในหัวข้อ “Asian Food and Agribusiness Conference: Smart Food Value Chains ในวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2562 เวลา 8:00-17:00 น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะ  APO Alternate Director for Thailand กล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม

ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะ  APO Alternate Director for Thailand

 

ทั้งนี้ งานสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ด้าน Smart AgriFood Business ตลอดทั้งห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chains) จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนานาประเทศ พร้อมกับรับฟังการแชร์ประสบการณ์ (Case Study) จากตัวแทนกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก ในหัวข้อการเพิ่มมูลค่าและการสร้าง Smart AgriFood Business เพื่อประโยชน์โดยรวมของอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร ตลอดจนร่วมอัพเดทเทรนด์และเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตในด้าน Smart AgriFood Business