สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีจากเยอรมนี เพื่อการปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม 4.0

 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  ร่วมกับสถาบัน  Fraunhofer   ประเทศเยอรมนี   โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  ภายใต้ “โครงการปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมไทย สู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม 4.0”  จัดงานสัมมนา หัวข้อ  พลิกโมเดลธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (New digital business models  Develop business models systematically)  เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง และ หัวข้อ เทคโนโลยีระบุตัวตนเพื่อการผลิต สำคัญอย่างไรในยุค 4.0 ( Identification technologies as an enabler for Industrie 4.0)  เมื่อที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเคป ราชา จังหวัดชลบุรี   โดยทั้งสองหลักสูตรได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน  Fraunhofer  ประเทศเยอรมนีร่วมถ่ายทอดความรู้

 

สำหรับการสัมมนา ภายใต้ “โครงการปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมไทย สู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม 4.0”   ครั้งต่อไป จะจัดใน หัวข้อ การผลิตจะเป็นอย่างไร เมื่อมีเพื่อนร่วมงานใหม่เป็นหุ่นยนต์  (Human Robot Collaboration)  วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมคามิโอ อมตะ บางปะกง จังหวัดชลบุรี   ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานได้ที่  www.ftpi.or.th/event/27160   โดยรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเพียง 50 ท่าน จำกัดจำนวนไม่เกิน 2 ท่านต่อองค์กร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึƒกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่ อ 434 (ชุติมา) หรือ Email: Chutima@ftpi.or.th

Related Posts