เปิดมุมมอง CEO ไทยเผยเคล็ดลับการทำให้ Loyalty สร้างการบอกต่อจากลูกค้า

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนา Let’s ask the Expert ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ คนไทยคนแรกที่ดำรงตำแหน่ง ประธานอำนวยการ บริษัท Y&R ประเทศไทย จำกัด ในเครือบริษัท WPP’S YOUNG & RUBICAM BRANDS – Y&R ADVERTISING และ คุณสุธี สุวงศ์วัฒนากุล ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ HP ประเทศไทย บริษัท HP Inc. (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท Startup ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นอันดับ 1 ในตลาดด้าน Commercial PC, Inkjet, LaserJet ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ใน หัวข้อ “The Rise of Thai Visionary in Powering Global Business” และ คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ที่ปรึกษาสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ผู้เขียนหนังสือ จัดการเสียงของลูกค้าอย่างไรให้ได้ใจลูกค้า บรรยาย หัวข้อ “How to Build a Customer Journey” เผยเคล็ดลับการมัดใจลูกค้าเพื่อให้ได้มากกว่าความภักดี นั่นคือการทำให้ Loyalty สร้างการบอกต่อจากลูกค้า เมื่อวันที่ 25 กันยายน  2561 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ