15 มิถุนายน 2018
Photo: www.ulalalab.com

คุณสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ ulalaLAB บริษัท Start Up ด้านเทคโนโลยีจากประเทศเกาหลีใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานร่วมมือกันในประเด็นด้านธุรกิจ Smart Factory เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561  ณ จังหวัดคยองกี ประเทศเกาหลีใต้

Photo: www.ulalalab.com

ทั้งนี้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ในการสนับสนุนโครงการ WimFactory” ซึ่งเป็นระบบคลาวน์และ Machine learning ที่ทำงานบนแพลตฟอร์ม Smart Factory มาพร้อมกับความสามารถในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ ไปจนถึงขนาดกลางและขนาดย่อม โดยทั้งสององค์กรพร้อมสร้างความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การให้ความรู้และเทคนิค เพื่อร่วมกันจัดตั้ง WimFactory ที่สามารถประยุกต์เข้ากับตลาดของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Photo: www.ulalalab.com

สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับความร่วมมือดังกล่าวเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่ http://www.ulalalab.com/ulalalab-on-a-path-of-asias-smart-factory-market-penetration

 

 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร