3 กรกฎาคม 2018

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนา Service 4.0: ยุคแห่งการปฏิวัติงานบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ในการปรับตัวด้านการบริการ จากองค์กรด้านการบริการชั้นนำของประเทศไทย ให้สามารถตอบสนองและสร้างมูลค่าแก่ลูกค้าด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำหรับงานสัมมนาในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านบริการ ควบคู่ไปกับด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยในช่วงเช้า คุณจำลักษณ์ ขุนพลแก้ว ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านนวัตกรรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ บรรยายในหัวข้อ Service 4.0 ผลกระทบ ความท้าทาย และความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งคุณเฉลิมยุทธ บุญมา  Senior Manager Dtac Accelerate บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาในประเด็นเรื่อง Customer Journey ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการปรับตัวขององค์กรต่าง ๆ เมื่อเทรนด์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีความสำคัญในโลกปัจจุบัน

ส่วนในภาคบ่าย เป็นการเผยแพร่ประสบการณ์ของ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัดในการบริหารจัดการข้อมูล การบริหารกระบวนการต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยคุณวราวุธ นาถประดิษฐ์  รองผู้จัดการทั่วไป สายงานการค้าและพาณิชย์ ในหัวข้อ “รับไว ส่งไว: ธุรกิจออนไลน์ ขวัญใจคนไทยแห่งปี” และปิดท้ายด้วย   คุณสมฤทัย วิมลวัฒนา ผู้จัดการฝ่าย Digital Development  โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท  ให้ความรู้ในหัวข้อ “สมิติเวช 39 ปี เข้าสู่ยุค 4.0”  ซึ่งเป็นการปรับปรุงโมเดลธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง สร้างคุณค่าแตกต่างให้กับลูกค้า

P
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ