ขอเชิญเข้าร่วมบูธกิจกรรมของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ภายในงานมหกรรม “SME Transform #พร้อมเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล”

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญร่วมบูธกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ และการปรับเปลี่ยนการจัดการธุรกิจเพื่อให้ตอบรับกับเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อขอคำแนะนำในการสมัครหลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพขององค์กรได้ ภายในงานมหกรรม “SME Transform #พร้อมเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล

สำหรับงานดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานการรวมพลังเครือข่ายประชารัฐในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs รวมถึงเป็นเวทีให้ SMEs ได้สัมผัสและเรียนรู้โอกาสและการปรับเปลี่ยนธุรกิจ สู่ยุค 4.0 เชื่อมโยงสู่ตลาดโลก ตลอดจนชี้ให้เห็น โอกาสและแนวทางในการปรับเปลี่ยนธุรกิจ (Transform) สำหรับอนาคต

ภายในงานมหกรรมครั้งนี้ พบกับโซนเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยว และการยกระดับเกษตรกร สู่นักธุรกิจเกษตรมืออาชีพ โซนพลิกโอกาสสร้างธุรกิจ แสดงผลงานความสำเร็จของนักธุรกิจรุ่นใหม่ พร้อมบริการที่เหมาะสมสู่การเป็น Startup โซนปรับเปลี่ยนยกระดับธุรกิจ พื้นที่แสดงเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนธุรกิจรองรับ 4.0 และ Big Brother ที่จะมาให้คำปรึกษาแก่ SMEs ขยายโอกาสสู่ตลาดต่างประเทศ โซนพลังประชารัฐพัฒนาธุรกิจ เป็นส่วนที่ให้บริการปรึกษาแนะนำทางธุรกิจครบวงจรแก่ SMEs โซนการเงินเสริมแกร่ง เพื่อให้คำแนะนำทางการเงิน และโซนช็อปสินค้าดีมีคุณภาพ พบกับสินค้า SMEs คุณภาพดีและมีมาตรฐาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 433 หรือ E-mail Publicseminar@ftpi.or.th