วินัย – กว้างกว่าที่นึก ลึกกว่าที่คิด


วินัยที่ทรงพลัง คือ วินัยของประชาชนที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อส่วนรวม…
Icon of พลิกมุมคิด ตอนที่ 7 Download วารสาร PDF (ขนาด 46.5 KB)

ดูบทความทั้งหมด →

บทความโดย: อ.ประสิทธิ์ ตันสุวรรณ

กรรมการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ที่มา : หนังสือ “พลิกมุมคิด” ซึ่งถ่ายทอดมุมคิด ความรู้ ประสบการณ์ ที่ได้สั่งสมมากว่า 80 ปี ของ อ.ประสิทธิ์ ตันสุวรรณ อดีตผู้อำนวยการท่านแรกของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยสถาบันได้รับอนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และผู้สนใจ