29 กันยายน 2017

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดงานสัมมนานำเสนอปิดโครงการ Six Sigma Black Belt รุ่น 3 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ โดยผู้บริหารระดับกลางและสูงขององค์กรต่างๆ และผู้ที่สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมงานดังกล่าวได้รับฟังประสบการณ์ ตัวอย่างในการดำเนินโครงการ Six Sigma รวมทั้งการนำเสนอวิธีการนำเทคนิค Six Sigma ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งมีทั้งกระบวนการผลิต การบริการสาธารณสุข กระบวนการ Logistic และ Lean Process ตลอดจนเรียนรู้การประยุกต์ใช้ Six Sigma ให้เหมาะกับองค์กรของตัวเอง จาก 7 องค์กรไทยชั้นนำที่นำเสนอปิดโครงการ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการถามและตอบ ในประเด็นที่น่าสนใจกับคุณธนะพัฒน์ อมรพันธุ์นภัส ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด (สาขาลำพูน) ถึงเรื่องแนวทางในการทำให้ Six Sigma ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนในองค์กร

 

 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร