30 มิถุนายน 2016

IMG_3066

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  ในฐานะองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2558   ภายใต้โครงการต่อยอด เรียนรู้ แลกเปลี่ยนแนวทางการประยุกต์การบริหารจัดการ ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติแบบเจาะประเด็น (Learning and Sharing with Winner  Organizations ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากองค์กรตัวอย่างที่มีค่านิยมและการดำเนินการในแต่ละหมวดที่ดีตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เมื่อเร็วๆ นี้
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร