21 กันยายน 2016

dsc_9635

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดการสัมมนา หัวข้อ “พลิกโฉมองค์กรให้ทันการเปลี่ยนแปลง…เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยในการบริหารจัดการองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การนำประเทศไทยสู่ ประเทศไทย 4.0” และ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “รู้เทรนด์ รู้ทัน และลงมือทำ” พร้อมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีปฏิบัติจากผู้บริหารองค์กรชั้นนำ อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด -MINI Cooper เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ

dsc_9803
การเสวนาเพื่อนำเสนอแนวทาง วิธีปฏิบัติ และอุปสรรคต่างๆ ที่องค์กรต้องเผชิญจากการปรับและเปลี่ยนกระบวนการทำงาน

 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร