4 พฤศจิกายน 2015

KM

 

P World Issue119 Nov-Dec 15-KM1.0 MiB69
Writer

โดย นภัสวรรณ ไทยานันท์

นักวิจัย ส่วนวิจัยการจัดการองค์กร
ฝ่ายวิจัย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ