24 กันยายน 2015

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มอบโล่ห์เชิดชูเกียรติ 5 องค์กรต้นแบบการเพิ่มผลิตภาพ PF+KM


PFKM58

คุณสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 4 จากขวา) ประธานในพิธีมอบโล่ห์รางวัล PF+KM และคุณเดชา จาตุธนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย คุณฉันทลักษณ์ มงคล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต (ที่ 3 จากขวา) ถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนจาก 5 องค์กรที่เข้าร่วมโครงการ และได้รับรางวัล PF+KM ประจำปี 2558 โดยแต่ละองค์กรมีความโดดเด่นในการนำการจัดการความรู้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรของตน ภายใต้โครงการ “การสร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” หรือ PF+KM ณ โรงแรมบางกอกชฎา เมื่อเร็วๆนี้

 
Writer

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช