23 กันยายน 2015

“Productivity Conference 2015” งานสัมมนาแห่งปี

เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการจัดการอนาคต

FTPI_207

ดร. สันติ กนกธนาพร ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วยคุณเจน นำชัยศิริ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) และรศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม ถ่ายภาพร่วมกับDr.Wolfgang Baltus (ขวาสุด) และ Mr.Ralf Opierzynski (ซ้ายสุด) วิทยากรชาวเยอรมันผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมสู่ยุค Industry 4.0 ในงานสัมมนา Productivity Conference 2015: “Managing Today to Shape Tomorrow’s World” เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี สถาบัน เพื่อเตรียมพร้อมองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามแนวทาง Future Management และสามารถนำองค์กรสู่อนาคตอย่างยั่งยืนด้วยเครื่องมือบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ จัดโดย สถาบันเพิ่มผลิตแห่งชาติ และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ  โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค
Writer

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช