15 กรกฎาคม 2015

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เชิญ Futurist ระดับแนวหน้าจากประเทศอังกฤษ

ถ่ายทอดความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมองค์กรไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21

WAT_3815

นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (คนกลาง) และ ดร.สันติ กนกธนาพร ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (ซ้ายสุด) ถ่ายภาพร่วมกับ ดร.ไมเคิล แจ็คสัน ผู้ก่อตั้งและประธานเว็บไซต์Shaping Tomorrow ประเทศอังกฤษ และ Futurist ที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้า ในฐานะวิทยากร (ขวาสุด) ในงานกาล่าดินเนอร์ และบรรยายพิเศษหัวข้อ “Thriving in the 21st Century World” ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครบรอบ 20 ปี สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ณ โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ
Writer

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช