23 มิถุนายน 2015

ขอเชิญสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า งาน “Thailand Industry Expo 2015 ซื้อของไทย ใช้ของดี” ภายใต้แนวคิด อุตสาหกรรมไทยก้าวหน้า พัฒนาด้วยนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 22 – 27 กันยายน 2558 ณ ชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี   ผู้ร่วมงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  (http://www.dip.go.th)

หลักฐานที่ต้องส่ง
1. ใบสมัครส่งไปยัง โทรสาร : 0 2354 3156, 0 2354 3129, 0 2354 3294, 0 2354 3064 หรือ E-mail : DIP.IndustryExpo@gmail.com  ภายในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558
2. สำเนาการจดทะเบียนธุรกิจ (ทะเบียนการค้า หรือ ทะเบียนนิติบุคคล) ส่งได้ทางโทรสาร หรือ E-mail
3. ภาพถ่ายสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายในงาน หรือ โบรชัวร์สินค้า ขอให้ส่งทาง E-mail ข้างต้นเท่านั้น โดยจะต้อง  ตั้งชื่อไฟล์ภาพถ่ายให้เป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบริษัทของท่าน และใช้ไฟล์นามสกุล .jpg
ใบสมัครส่งไปยัง โทรสาร : 0 2354 3156, 0 2354 3129, 0 2354 3294, 0 2354 3064 หรือ E-mail : DIP.IndustryExpo@gmail.com  ภายในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558Writer

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช