30 เมษายน 2015

ประเทศไทย โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ

APO Governing Body Meeting ครั้งที่ 57

IMG_9977

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วย นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะ APO Director for Thailand (ที่ 1 จากซ้าย) ถ่ายภาพร่วมกับ Mr. Mari Amano เลขาธิการขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (ที่ 4 จากซ้าย) และ Mr. Khizar Hayat Khan, Acting APO Chair จากประเทศปากีสถาน (ที่ 3 จากซ้าย) ในพิธีเปิดการประชุม APO Governing Body Meeting (GBM) ครั้งที่ 57 เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียและหน่วยงานสมาชิก ในเรื่องนโยบายและแผนงานเชิงกลยุทธ์แบบพหุภาคี สำหรับการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานด้านการเพิ่มผลิตภาพของประเทศสมาชิกจำนวน 19 ประเทศเข้าร่วมประชุม ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) ประเทศญี่ปุ่น ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ
Writer

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช