26 มีนาคม 2015

TQA

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี (ที่ 3 จากขวา) ถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนองค์กรที่ได้รับ “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ” (Thailand Quality Class – TQC) ประจำปี 2557 จำนวน 4 องค์กร ได้แก่ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด ธุรกิจ 7-Eleven บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา
1.       นายวีรเดช อัครผลพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
2.       นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด
3.       หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี
4.       นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักพัฒนาองค์กรคุณภาพและความยั่งยืน ธุรกิจ 7-Eleven บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
5.       นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทยWriter

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช