3 เมษายน 2015

ISOV2015_060

ดร. สันติ กนกธนาพร ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วย คุณสุรเชษฐ์ พลวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ (ซ้ายสุด) และคุณธวัชชัย หล่อวิจิตร ผู้จัดการส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (ขวาสุด) ถ่ายภาพร่วมกับ คุณวีระศักดิ์ เพ้งหล้ง รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบรับรองและระบบการจัดการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ที่ 2 จากซ้าย) ในงานสัมมนาหัวข้อ ยกระดับการบริหารคุณภาพสู่การบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน” เป็นการนำเสนอภาพรวมแนวทางยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน ด้วยการนำแนวคิดหลักพื้นฐานมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถวัดผลได้ ตามมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เมื่อเร็วๆนี้
Writer

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช