โมเดลธุรกิจ 4.0

Banner_Cover-01

Icon of Bussiness Model-ilovepdf-compressed Download วารสาร PDF (ขนาด 5.2 MB)
ดูบทความทั้งหมด →

บทความโดย: ชัยทวี เสนะวงศ์

ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด