วารสาร Productivity World ฉบับที่ 122

อ่าน E-book!!

วารสาร Productivity World
ปีที่ 21 ฉบับที่ 122

พฤษภาคม-มิถุนายน 2559

P-World 12213.5 MiB39

ดูฉบับย้อนหลัง


บทความภายในเล่ม

BOOK BRIEFING
APO Society
INTERVIEW
CUSTOMER FOCUS
MEASUREMENT, ANALYSIS and KM
WORKFORCE FOCUS