24 April 2024

 

🛒 สูตร เพิ่มยอดขาย and Digital Marketing

เข้าถึงการตลาดยุคใหม่     ทำธุรกิจยังไงให้ปัง?

 

🎯 ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันอินเตอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเราไปแล้ว คนไทยส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตกันมากกว่าวันละ 8

ชั่วโมงต่อวัน และช้อปออนไลน์สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก! ทำให้หลายธุรกิจหันมาทำ Digital Marketing เพื่อขยายช่องทางเข้าถึงกลุ่ม   

เป้าหมาย และเพิ่มโอกาสเติบโตธุรกิจให้มากขึ้น  📈 

 

🛒  Digital Marketing คือ การทำการตลาดด้วยเครื่องมือต่างๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มยอดขายให้แก่

ธุรกิจ ผ่านแพลตฟอร์ม เช่น LINE, Facebook, Instagram, TikTok, Website, Twitter ฯลฯ โดยมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลาง  

อาทิโทรศัพท์มือถือ 📱คอมพิวเตอร์ 💻 โทรทัศน์ 🖥️  แท็บเล็ต แล็ปท็อป  ซึ่งสารที่ส่งออกไปจะเป็นรูปภาพ วิดีโอหรือข้อความ                                                                

 ทำไมต้องทำการตลาดดิจิทัล ?

Audience Targeting: ได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

Data-Driven Marketing: ทำการตลาดอยู่บนฐานข้อมูลที่แม่นยำ

Customer Insight: เข้าใจลูกค้าผ่านข้อมูลเชิงลึก

🛒สิ่งสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์ คือ กำหนดกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจน

⬜   Target Market   ⬜  Target Audience   ⬜  Target Personas

 

การกำหนดกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจนอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อที่จะใช้งบประมาณน้อยที่สุด และตรงเป้าหมายที่สุด

  • Target Market – ลูกค้าที่มีอยู่ในตลาดทั่วไป

  • Target Audience – กลุ่มลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงในระดับหนึ่ง แคบลงมา สำรวจ inside ที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการที่เราจะโน้มน้าวให้ซื้อสินค้าและบริการ

  • Target Personas – การกำหนดลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงนอกเหนือจากการกำหนดอายุ เพศ ช่วงวัยแล้ว จะต้องรู้ถึงไลฟ์สไตล์ และคาแรคเตอร์

 

👑 Content is King! เพราะเป็นเครื่องมือสื่อสารของแบรนด์ 👑 

Content Marketing ถือเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับการทำการตลาดออนไลน์ เนื่องจากเราไม่สามารถมีเซลล์ที่เป็นคนจริงๆ

เก่งๆ คอยให้บริการได้ตลอดเวลาบนโลกออนไลน์ Content จึงเปรียบเสมือนตัวแทนที่จะเข้ามาช่วยขาย สินค้าหรือบริการของ

เราบนโลกออนไลน์ เรียกว่า Content is King เพราะเป็นเครื่องมือสื่อสารหนึ่งแทนแบรนด์ของเรา

 

🛒 รูปแบบของ Content ต้องสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้

🟢 Brand Positioning

🟢 Target Group

 

🛒 กลยุทธ์ Content Marketing Funnel

คือการทำการตลาดที่ใช้ Content สร้าง Awareness ไปสู่ Loyalty  เพื่อให้เนื้อหาเหล่านี้ช่วยให้ผู้เข้าชม กลายมาเป็นลูกค้าในอนาคต

 

📃Content type >> 📢Awareness >> 🤔Consideration >> 💡Decision >> 💬 Advocate

ซึ่งขั้นตอนการรับรู้ การประเมิน การซื้อ และจบที่ความพึงพอใจ แต่ละขั้นตอนจะมีเนื้อหาที่ถ่ายทอดออกไปแตกต่างกัน เช่น ขั้น

ตอนการรับรู้ ต้องมุ่งเน้นเนื้อหาไปที่ประโยชน์หรือวิธีการแก้ปัญหาที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าชมได้ เพื่อ

สุดท้ายแล้ว Content เหล่านี้จะช่วยผลักดันให้ผู้เข้าชมกลายมาเป็นลูกค้าในอนาคตให้ได้มากขึ้น

 

📌 ที่มา: สัมมนาออนไลน์ GSPN Update Ep.13 | Digital Marketing Strategy Framework 2024 ปั้นธุรกิจโต ด้วยการตลาดดิจิทัล 

 

———————————————————————————————————————————————–

สนใจหลักสูตรด้านการตลาด

Marketing Strategy : Essential Tools and Techniques (กลยุทธ์และเทคนิคการตลาดที่มาร์เก็ตเตอร์ต้องรู้) คลิก

Digital Marketing Mastery (พัฒนานักการตลาดยุคดิจิทัล) คลิก
Writer