Slide
สายงานการตลาด

นักการตลาด คือ ผู้ที่ทำให้คุณลักษณะของสินค้าและบริการกับความต้องการของลูกค้ามาพบกัน
และใช้ความสร้างสรรค์ในการสื่อสาร จัดโปรโมชั่นและกิจกรรมต่างๆ อย่างมีกลยุทธ์
เพื่อกระตุ้นและสร้างให้เกิดความต้องการในการซื้อ และสร้างความผูกพันต่อสินค้าและบริการ

Slide
1. Practitioner

เป็นคนที่ช่างสังเกต ตั้งคำถาม มีกระบวนการคิด
ที่สามารถผลิตไอเดียอย่างสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม
มีทัศนคติบวก และสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. Supervisor

มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และมีความคิดเชิงระบบ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล โอกาส ความเสี่ยงและผลกระทบ มีความคิดนอกกรอบและเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่างจากไอเดียทั่วไป

3. Manager

มีทักษะการคิดและสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ พิจารณาความเป็นไปได้ของนวัตกรรม สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน และวางแผนงานเพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรม เป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงและสร้างวัฒนธรรมการคิดและการทำงานอย่างสร้างสรรค์

4. Professional

มีความเข้าใจในเชิงธุรกิจและกระบวนการพัฒนานวัตกรรมอย่างลึกซึ้ง มีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นแนวโน้มต่างๆ ในโลก มีความเข้าใจเทคโนโลยี สภาพสังคม พฤติกรรมของผู้บริโภค และเศรษฐกิจ รวมถึงเข้าใจกลไกการขับเคลื่อนและสามารถผลักดันให้เกิดนวัตกรรมขึ้นได้


Sort เดือน วันที่ หลักสูตร ราคา สถานที่ Remarks
Slide
Managerial Skills

ทักษะและความสามารถด้านการบริหารจัดการ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บริหารทุกระดับ เพราะต้องใช้ในการบริหารคนและบริหารงาน เมื่อความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เทคนิคการสร้างทีมและจูงใจ รวมถึงเครื่องมือการจัดการที่ช่วยให้งานบรรลุเป้าหมาย จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องรู้

สนใจพัฒนาทักษะด้าน Managerial Skills

Soft Skills

ทักษะ Soft Skills เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการทำงานให้ประสบความสำเร็จ นอกเหนือจากทักษะและความสามารถเชิงเทคนิคแล้ว ผู้ที่มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งทางด้านความคิด ทัศนคติ การสร้างความร่วมมือ การสื่อสาร ความเป็นผู้นำ ย่อมทำให้การทำงานราบรื่น ง่ายดาย ได้ผลลัพธ์ดี

สนใจพัฒนาคุณลักษณะทางด้าน Soft Skills

Video & Article
EP.53 สร้างแต้มต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วย Customer Delight (ตามมาตรฐานสากล ISO 23592 : 2021)
PlayPlay
EP.46 Unleashing Data Visualization: เปิดภาพข้อมูลอย่างเหนือชั้น ปลุกปั้นโอกาสทางธุรกิจ
PlayPlay
EP.44 Shortcut to LINE BOT : จุดประกายสร้างไลน์บอท สำหรับการจัดการในองค์กร
PlayPlay
EP.43 Design for A Brain, Design for Life ออกแบบกระบวนการคิด กับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21
PlayPlay
EP.37 : 5 เรื่องต้องทำ เพื่อพัฒนาสายงานนวัตกรรมในองค์กร
PlayPlay
EP.36 Innovative Communication : สื่อสาร ให้ได้ผล บนนวัตกรรมของโลกออนไลน์
PlayPlay
EP.30 Branding in Action : สร้างแบรนด์ให้เป็น เห็นผลทันใจ
PlayPlay
EP.23 สร้างสรรค์บริการให้เป็นเลิศด้วย Smart Service Excellence
PlayPlay
EP.18 Making a Breakthrough ก้าวล้ำนำหน้าด้วย “RDIMS”
PlayPlay
EP.8 “นวัตกรรม” คิด-ทำ สิ่งใหม่ให้ตอบโจทย์
PlayPlay
GSPN UPDATE EP.2 ChatGPT 101 ประยุกต์ใช้ให้ทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
PlayPlay
previous arrow
next arrow
สูตรเพิ่มยอดขายด้วย Digital Marketing เข้าถึงการตลาดยุคใหม่ ทำธุรกิจยังไงให้ปัง?!
สูตรเพิ่มยอดขายด้วย Digital Marketing เข้าถึงการตลาดยุคใหม่ ทำธุรกิจยังไงให้ปัง?!
Storytelling เล่าเรื่องให้โดดเด่น เปลี่ยนข้อมูลเพลน ๆ ให้น่าจดจำ
Storytelling เล่าเรื่องให้โดดเด่น เปลี่ยนข้อมูลเพลน ๆ ให้น่าจดจำ
เข้าใจลูกค้า:ลูกค้าเข้าใจ
เข้าใจลูกค้า:ลูกค้าเข้าใจ
previous arrow
next arrow