12 October 2021

ส่อง Key Success การทำ PDPA ให้สำเร็จทั่วทั้งองค์กร จาก ‘IRPC’
องค์กรผู้คว้ารางวัล Trailblazer จากเวที PDPA Awards 2020

‘IRPC’ หรือ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ธุรกิจผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ อีกหนึ่งองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการทำ PDPA เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2562 ภายใต้เป้าหมายในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ไม่เพียงเท่านั้น เพราะ IRPC ยังถือเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการสร้างความเข้าใจและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานกว่า 4,000 คนให้ร่วมปฏิบัติตามแนวทาง PDPA ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


IRPC DNA
ทำให้เรื่อง PDPA กลายเป็น 1 ใน DNA

หรือสิ่งที่ต้องปฏิบัติของพนักงาน โดยชี้ให้เห็นถึงเหตุผล
และความสำคัญที่ต้องร่วมมือกันทำ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อองค์กร

Tone at the Top
ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ

และพร้อมขับเคลื่อนให้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง ในทิศทางเดียวกัน
รวมถึงคอยตรวจสอบและติดตามการทำงานของพนักงาน เพื่อให้กระบวนการทำ PDPA มีประสิทธิภาพ


Working Group
ตั้งคณะทำงานที่เหมาะสม

เพื่อรับผิดชอบดูแลข้อมูลในส่วนต่าง ๆ โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูล
หรือเป็นผู้ที่เก็บข้อมูลไว้มากที่สุดมาร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อให้เข้าใจและมองเห็นแนวทางในการจัดการข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย


Go Digital
ทำเว็บไซต์และระบบเพื่อรองรับ PDPA

อาทิ ระบบการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Data Subject Right (DSR)
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงาน และรองรับข้อมูลที่มีจำนวนมาก


Knowledge Communication
จัดกิจกรรมสื่อสารเพื่อสร้างและแบ่งปันความรู้

นอกเหนือจากการอบรม อาทิ การทำคลิปวิดีโออธิบายหลักการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน
การส่งข่าวสารความรู้และหลักกฎหมายเป็นระยะ ๆ

__________

ข้อคิดการทำ PDPA จาก IRPC

“เก็บข้อมูลให้น้อยที่สุด เก็บเท่าที่จำเป็นที่ต้องใช้”

__________

ที่มา : งานสัมมนา PDPA Executive Practices Sharing เผยกลยุทธ์ความสำเร็จการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรชั้นนำ หัวข้อ Learn from the Best ทำ PDPA อย่างไร ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ กับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย คุณอภิวรรณน์ อักษรสุวรรณ – Data Protection Officer-DPO ศูนย์คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

_______

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
PDPA Compliance and Implementation
_______


Tags:


Writer