21 September 2023

สำรวจ Workforce Engagement สม่ำเสมอ แต่ไม่สามารถเพิ่มความผูกพันของพนักงานได้

เกิดจากสาเหตุใด ต้องแก้ที่ตรงไหน ?

เพราะการสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร หรือ Workforce Engagement นั้น จะส่งผลดีต่อองค์กรในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภาพในการทำงาน การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ไปจนถึงเพิ่มกำไร และสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ เหล่าองค์กรชั้นนำจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ บางองค์กรได้จัดให้มี การสำรวจความผูกพัน (Workforce Engagement Survey) ทุกปี ทว่า หลายองค์กรกลับพบปัญหาว่า แม้จะมีการสำรวจทุกปี แต่ระดับความผูกพันของพนักงานกลับไม่ได้เพิ่มขึ้น ☹️

นั่นเป็นเพราะอะไร และองค์กรควรจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร ?

ที่มา: คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU EP.54 เสริมแกร่งความผูกพันในองค์กร ด้วย FTPI : Workforce Engagement Model รับชมย้อนหลัง คลิก https://youtu.be/iXfehDvEP28?si=z-q6uujfqgJnGRzz


 สนใจสำรวจความผูกพันของพนักงานกับ FTPI Better WE คลิก
Writer