11 November 2022

 

ความทะเยอทะยาน ผสาน ความสามารถ

โดย คุณพฤฒิพงษ์ เชิดเกียรติกุล
prudtipongchoetkiettikul@gmail.com

 

เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน (Career/Life Journey) อย่างยั่งยืน ความสามารถของเราควรต้องสมดุลย์กับ ความทะเยอทะยานที่มีอยู่ และเหนือสิ่งอื่นใด จะต้องอยู่ภายในขอบเขตทางจริยธรรม อย่างเคร่งครัด ภายใต้กรอบแนวคิดนี้ คนเรา อาจพบว่าตัวเองจะอยู่ภายใต้ 1ใน 4 หมวดหมู่เหล่านี้ (โปรดพิจารณาโมเดล ประกอบไปด้วย)

Successful Go-Getter  ผู้ที่มีแนวโน้มประสบความสำเร็จ อย่างยั่งยืน (มีทั้งความสามารถ สมดุลย์กับความทะเยอทะยาน)

Career Survivor  ผู้ที่สามารถอยู่รอดได้ในอาชีพการงาน (คือมีความรู้ แต่ขาดความทะเยอทะยาน)

Dangerous Mindset  (มีความทะเยอทะยานสูงมาก กว่าความสามารถ) ควรต้องได้รับการโค้ชดีๆ และต้องไม่คิดสั้น อยากรวยทางลัด

Middle of Nowhere อยู่ในภาวะหลงทาง ในการประกอบอาชีพ (เนื่องจากขาดทั้งความสามารถ และแรงจูงใจ) ควรหาผู้ที่ไว้ใจปรึกษาได้ ในเรื่องการประกอบอาชีพ

อนึ่ง ในยุคปัจจุบัน มี ชุดความคิดแบบหนึ่งว่า “อายุน้อย ร้อยล้าน” ซึ่งที่จริงแล้ว การมีความทะเยอทะยานสูงมาก แบบนั้น ไม่ใช่เรื่องผิด แต่ควรต้องมีคุณสมบัติพร้อมทั้ง  3  ด้าน ตามโมเดลที่อธิบายไว้ข้างต้น

ตามสถิติแล้ว บางคนอาจทำได้จริงๆ คือสร้างฐานะมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืน ตั้งแต่อายุยังน้อย  อย่างไรก็ตาม คนรุ่นหนุ่มสาว กลุ่มที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว และยั่งยืนนั้น มักจะสร้างสมดุลย์ชีวิตได้ ในทั้งสามด้าน คือ ความสามารถ & จริยธรรม & ความทะเยอทะยาน!

แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้ว คนรุ่นใหม่ในวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน (เช่น อายุน้อยกว่า 30 ปี) ไม่มีความจำเป็นต้องรีบรวยด้วยซ้ำ!  ในช่วงแรกของชีวิตทำงานนั้น เราควรเรียนรู้และสั่งสม และพัฒนาความสามารถและประสบการณ์ของตนเอง รวมทั้งดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ ไม่ติดกับดักหนี้สินที่ไม่จำเป็น จากนั้น เมื่อคนเราสั่งสมประสบการณ์ชีวิตและวุฒิภาวะ จนตกผลึกแล้ว ก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จและสร้างความมั่นคงในชีวิตในระยะต่อไป ด้วยจิตใจที่สงบและมีความสุข

และถึงแม้ คนเราจะมีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากัน แต่เราก็สามารถเลือกดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับความเป็นตัวเรา โดยไม่จำเป็นต้องเอาความสำเร็จของผู้อื่น มาเป็นตัวเปรียบเทียบเสมอไป

บทส่งท้าย โดยส่วนตัว ผู้เขียนบทความ เชื่อว่าคนทุกคน มีศักยภาพในตัวเอง ที่สามารถพัฒนา นำออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ และขอเป็นกำลังใจให้มนุษย์งานทุกท่าน

 

 

ค้นหาหลักสูตร Capability Development Program
เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรขององค์กรในทุกมิติ คลิก
Writer

โดย พฤฒิพงษ์ เชิดเกียรติกุล

Executive Coach & Consultant /Experienced Regional Supply Chain GM /Board of Directors