21 April 2021

การทำ Consent หรือการให้การยินยอม เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดการข้อมูล ที่ลูกค้าสัมผัสได้ ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการหลุดรอดในเรื่องการจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
Writer

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช