1 October 2020

โดย อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
apiwut.p@slingshot.co.th

ในหนังสือชื่อ Well Said ซึ่งเขียนโดย Darlene Price
ได้ทำการเก็บข้อมูลจากผู้ฟังจำนวนมหาศาล เพื่อศึกษาว่าพวกเขาไม่ชอบอะไรในการนำเสนอ

นี่คือ10 อย่างที่ผู้นำเสนอ ไม่ควรทำ

Presentation Tip
presentation
presentation
presentation
presentation
presentation
presentation
presentation
presentation
presentation

ก่อนการนำเสนอครั้งถัดไป หยิบ 10 ประเด็นนี้ขึ้นมาดูอีกครั้ง เตือนตัวเองให้ระวัง อย่าทำอย่างที่ว่านี้

รู้แล้ว ต้องไม่พลาด !
Writer

โดย อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

กรรมการ สลิงชอท กรุ๊ป