12 June 2018

“ทำงานทั้งวันได้พันห้า  ………………  เดินไปเดินมาได้ห้าหมื่น”
      คิดว่าคนในวัยทำงานแถบจะทุกคนคงจะเคยได้ยิน ได้อ่าน ได้สัมผัส กับวลีข้างต้นกันดีนะครับ แล้วมีใครสงสัยไหมครับว่า ทำไมคนที่เดินไปเดินมาเปรียบเปรยได้กับพฤติกรรมการทำงานลักษณะ “ Work Smart”   จึงมีรายได้มากกว่าคนที่ทำงานทั้งวันเปรียบเปรยได้กับพฤติกรรมการทำงานลักษณะ  “Work Hard”
Work Smart647.0 KiB568
Writer

โดย ชัยทวี เสนะวงศ์

ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด