15 November 2017

ทำงานจนตาย … เชื่อไหม มีจริง !
หลายองค์กร มีค่านิยมผิดๆ ที่ปลูกฝังกันมาเนิ่นนานว่า “การทำงานหนักเป็นหัวใจสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ”…


Tags:


Writer

โดย อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

กรรมการ สลิงชอท กรุ๊ป