11 August 2015

9 sm

ในยุคที่มีการแข่งขันสูง การสื่อสารจึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่องค์กรธุรกิจต่างต้องสื่อสารจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้และเกิดความรู้สึกอยากใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร ผนวกกับยุคของ Social Media ที่การส่งข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารที่คล้ายกับการบอกต่อ (Word of Mouth) ดังนั้น นักการตลาดจึงต้องหาวิธีสื่อสารข้อความให้โดน! 

Michelle Crawley, Senior Writer, gyro Cincinnati ได้ให้ข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับเนื้อหาในโซเชียลมีเดียไว้อย่างน่าสนใจ โดยหลายแบรนด์ ให้คำจำกัดความคำว่า “กลยุทธ์การตลาด” หมายถึง การผสมผสานทั้งสื่อสังคมออนไลน์และข้อมูลที่จะใช้สื่อด้านการตลาดให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มช่องทาง สร้างผู้ชม และสร้างการรับรู้ในแบรนด์

ดังนั้น เรามี  9 เคล็ดลับ ที่จะแนะนำองค์กรที่สนใจในการใช้สื่อโซเชียลเพื่อเสริมกลยุทธ์ทางการตลาด  ดังนี้

  1. รู้ว่าใครคือผู้รับข้อมูลข่าวสาร รู้ว่าผู้รับข่าวข้อมูลใช้ช่องทางสื่อสังคมไหน คือ การใช้และปรับแต่งเนื้อหาของภาพและข้อความไปยังแพลตฟอร์ม
  1. ทำความเข้าใจกับช่องทางการสื่อสาร โดยต้องเข้าใจถึงวิธีการในการใช้เนื้อหาข้อมูลในแต่ละช่องทางที่ไม่ซ้ำกัน โดยคำนึงถึงว่าข้อมูลเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงกลับไปยังเว็บไซต์ได้ ต้องรู้ขนาดการใช้ภาพที่เหมาะสม ทั้งนี้ ข้อมูลที่จะส่งไปจะตอบสนองที่ดีขึ้น หากใส่วิดีโอโดยตรงหน้า Facebook มากกว่าจะเชื่อมโยงผ่าน YouTube ไปที่ Facebook
  1. ทดสอบและเรียนรู้ ตัดสินใจใช้ช่องทางทางสังคมที่ต้องการ โดยเริ่มทดลองจากเนื้อหาที่มีอยู่แล้ว จากนั้นขยายความคิดเห็นตาม พร้อมทั้งลองนำเสนอเนื้อหาใหม่ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ของผู้รับสาร
  1. ทำซ้ำ แบ่งปันเนื้อหา (Share) ข้อมูลบ่อยๆ เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าชม ซึ่งหมายถึงการใช้งานร่วมกันในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน การทดสอบความถี่ของการโพสต์เพื่อหาความเหมาะสมใช่ช่วงเวลาที่จะเผยแพร่
  1. วางเนื้อหาของคุณใหม่ ใน 1 ข้อมูลสำหรับการโพสต์ข้อมูล ท่านสามารถโพสต์ได้ทั้งเป็นลิงค์ ภาพ หรือใช้ถ้อยคำที่แตกต่างกันในการโพสต์ได้ เพราะความสนใจของผู้รับแตกต่างกัน
  1. เพิ่มปุ่ม “การติดตาม” กับเนื้อหาในเว็บไซต์หรือบล็อก ใส่การติดตามที่ด้านบนหรือด้านล่างของเรื่องเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามเข้าไปหาข้อมูลอื่นๆ ที่สนใจได้ 
  1. ถูกค้นหาได้ง่ายๆด้วย Key word ใช้คำสำคัญเพื่อช่วยในการค้นหาสิ่งที่ผู้อ่านสนใจ หรือคำที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมของท่าน เช่นนี้จะช่วยให้เข้าถึงค้นหาเนื้อหา รวมถึงเชื่อมโยงรายละเอียดของเนื้อหา ภาพ และไปยังเว็บไซต์ของท่านได้
  1. โต้ตอบ อย่าลืมที่จะโต้ตอบกับลูกค้าเมื่อแบ่งปันเนื้อหาบนสื่อสังคม, ถามคำถาม,ตอบคำถามของพวกเขา รวมทั้งแบ่งปันเนื้อหาของผู้อื่นด้วย
  2. นำเสนอด้วยภาพ – สร้างข้อความให้ดึงดูดสายตาด้วยภาพถ่าย หรือ Infographics

 

ข้อมูลอ้างอิง : http://fortune.com/contentfrom/2015/01/06/leverage-content-through-social-media/ntv_a/VaYBAETECAfxgFA/
Writer

โดย ผ่องอำไพ ศรีบรรณสาร

เจ้าหน้าที่บริการสัมมนา แผนกสัมมนา
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ