28 February 2024

บางจากผลักดันธุรกิจโรงกลั่นคาร์บอนต่ำ ตั้งเป้าเป็นผู้นำแห่งพลังงานสะอาด 

โดย คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในทุกๆ วัน เราใช้พลังงาน 1.7 EJ ต่อวัน 632 EJ ต่อปี พลังงานที่ใช้เทียบเท่ากับ Airbus A320 บินรอบโลกวันละ 350,000 รอบ หรือ บินไปดวงจันทร์วันละ 37,000 รอบ   

‘การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ’ ผู้ที่ถูกกล่าวหามาตลอดคือ ‘กลุ่มผู้ผลิต’ แต่ทางฝั่งผู้บริโภคนั้นได้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วหรือยัง ?  

 

          แท้ที่จริงแล้ว สิ่งร้ายแรงกว่า ‘คาร์บอนไดออกไซด์’ ตัวการที่ทำให้โลกร้อน คือ ‘มีเทน’ ไม่มีสีและไม่มีกลิ่น เมื่อรั่วไหลออกไป จะส่งผลโลกร้อนขึ้นประมาณ  6-8 เท่า ฟากบริษัทน้ำมันต่างก็พยายามปรับลดพลังงานในส่วนนี้ ไปพร้อมๆ กับคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ มาทดแทน  

เมื่อต้องสู้กับวิกฤติสภาพภูมิอากาศ บางจากวางแผนสู่ Net-Zero ด้วย BCP 316 NET ภายในปี 2593

 • B – Breakthrough Performance 
  เน้นกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 • C – Conserving Nature and Society 
  สนับสนุนการสร้างสมดุลทางระบบนิเวศและเชื่อมโยงสู่สังคมคาร์บอนต่ำ  
 • P – Proactive Business Growth and Transition 
  เปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่พลังงานสะอาดด้วยเทคโนโลยีเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน  
 • Net – Net Zero Ecosystem 
  สร้างระบบนิเวศเพื่อรองรับการไปสู่เป้าหมาย Net Zero  

       

          บางจากเริ่มผลักดันนโยบายสร้างสมดุลให้กับสภาพภูมิอากาศของโลกมาตั้งแต่ปี 2019 เช่น มีโครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว, บุกเบิกธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแห่งแรกในไทย, ก่อตั้งกลุ่ม Carbon Market Club ภาคีรักษ์โลกที่ร่วมรณรงค์เรื่องการลดใช้พลังงานในระดับองค์กร 

 หัวใจของการดำเนินงาน คือเรื่องของความปลอดภัย    

          ไม่เพียงแต่มุ่งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว การขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ต้องอาศัยกำลังและแรงจากภายใน ดังนั้น “ความปลอดภัยของพนักงาน” คือสิ่งที่บางจากให้ความสำคัญที่สุด “Everyone goes home safely everyday”  มีการส่งต่อค่านิยมนี้จากรุ่นสู่รุ่น มี morning talk ทุกวันเกี่ยวกับเคสที่เกิดขึ้นในโรงกลั่นอื่นๆ จากต่างประเทศ นำมาวิเคราะห์ถึงปัญหาเหล่านั้น และหาหนทางแก้ไข ซึ่งเมื่อเวลาผ่านมาจนปัจจุบัน aware ability ของโรงกลั่นกลับเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

การเปลี่ยนผ่านความยั่งยืน เปรียบเสมือนการเดินทางไกล ที่ต้องก้าวไปพร้อมกัน 

          เมื่อบางจากเป็นโรงกลั่นที่เล็กที่สุดในประเทศไทยจากทั้งหมด 6 โรงกลั่น การที่จะอยู่รอดในตลาดได้ บางจากต้องปรับการใช้พลังงานของโรงกลั่นทั้งหมดเพื่อให้สามารถแข่งขันกับโรงกลั่นอื่น เริ่มจากเมื่อเวลา heating ก็จะใช้น้ำมันเตาที่เหลือจากกระบวนการการมาจุดเผาให้ได้ก๊าซธรรมชาติ มีเครื่องปั่นไฟกับบอยเลอร์แยกกัน หรือการทาสีข้างในเตาเพื่อลดอุณหภูมิและป้องกันไม่ให้ความร้อนออกไป ผลลัพธ์คือทำให้บริโภคพลังงานลดลง ทั้งหมดล้วนเป็นการเดินทางและการเรียนรู้ ไม่ใช่เรื่องของ magic moment   

          นอกจากนี้ บางจากยังมีโครงการที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2018 ชื่อว่า ‘เก็บเบี้ยใต้ทุนร้าน’ คือปรับวิธีการให้พอดี เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์หรือกำไรที่เพิ่มขึ้น และใช้พลังงานให้น้อยลง ขณะเดียวกันภายในองค์กรก็มีการสร้างเป้าหมายร่วมกัน ถือเป็น improvement program ที่ทำให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าและบรรลุผลลัพธ์อย่างที่ทุกคนตั้งใจ นำมาซึ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นของบริษัท พนักงานเองก็ได้โบนัส ขณะเดียวกันบางจากเองก็มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบดูแลชุมชนรอบโรงกลั่นควบคู่ไปด้วย เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีคืนแก่สังคม 

ยกระดับการเพิ่มผลิตภาพ ส่งต่อความมั่นคงด้านพลังงานสะอาด 

          บางจากใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ปี จนคว้ารางวัล Thailand Quality Award  2022 มาครอง ซึ่งเป็นโรงกลั่นแรกในประเทศไทยที่ได้รางวัลคุณภาพแห่งชาติ จากนั้นได้ไปประกวดในระดับนานาชาติ และได้รับรางวัล Global Performance Excellence Award (GPEA) หลังประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง องค์กรได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น และพร้อมใช้ best practice ในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจต่อไป   

          ณ วันนี้ บางจากไม่ได้มีแค่โรงกลั่น แต่ยังมีบริษัททำโรงไฟฟ้าสีเขียว มีบริษัททำ bio-based product  และ touchpoint หรือสถานีบริการ มากกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ หนทางต่อจากนี้ สิ่งที่บางจากจะต้องทำคือ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน บางจากมองว่าต้นน้ำคือสิ่งที่สำคัญ จะนำความรู้ที่ได้มาไปประยุกต์ใช้ และเตรียมตัวเพื่อรองรับโอกาสใหม่ๆ ต่อไป พร้อมเน้นย้ำว่าเรื่อง Net-Zero หากจะให้ยั่งยืนอย่างแท้จริง ในอีก 5-7 ปีข้างหน้า productivity คือ คำตอบ การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คือ คำตอบ   

 

ที่มา: จากงานสัมมนา Thailand Productivity Forum 2024 The Path to Sustainable Success 🌍
อ่านบทความเพิ่มเติม👉 คลิก
รับชมย้อนหลัง👉 คลิก

 
Writer