12 February 2024

รับสมัครแล้ว การประกวดที่ปรึกษาตัวอย่างเเห่งปี 2567

(DIPROM Consultant Award 2024)

เวทีศักยภาพที่ปรึกษา มุ่งพัฒนา MSMEs ให้ดีพร้อม รางวัลเกียรติยศที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม 

 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2566

 รับสมัครแล้วตั้งเเต่วันนี้ – 22 มีนาคม พ.ศ. 2567

สนามการแข่งขัน

 ประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 ประเภทวิสาหกิจชุมชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 👉 คลิก

มี 7 สาขาการประกวดดังนี้

  • สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ดีเด่น
  • สาขาการสร้างนวัตกรรมดีเด่น
  • สาขาการตลาด การขายดีเด่น
  • สาขาการบริหารต้นทุนดีเด่น
  • สาขาการวางแผนธุรกิจดีเด่น
  • สาขาการสร้างเครือข่ายดีเด่น
  • สาขาการผลักดันสู่ระบบมาตรฐานดีเด่น

ดาวน์โหลดใบสมัครและคู่มือการประกวดฯ 👉  คลิก

 
Writer