26 October 2023

เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นมนุษย์ออฟฟิศสุด Productive

ด้วยเทคนิคบริหารเวลา ‘Pomodoro’

เทคนิค Pomodoro เป็นเทคนิคการจัดการเวลาที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพที่ถูกพัฒนาขึ้นในปี 1980 โดย Francesco Cirillo ชายชาวอิตาเลี่ยน ซึ่งใครจะรู้ว่าที่มาของชื่อ Pomodoro นั้น อันที่จริงแล้วถูกตั้งขึ้นตามนาฬิกาทรงกลมที่คล้ายกับมะเขือเทศ ที่ชาวอิตาเลี่ยนเรียกขานกันว่า ‘Pomodoro’ ซึ่งเป็นสิ่งที่ Cirillo ใช้ในช่วงที่เขากำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย

pomodoro

Pomodoro เป็นแนวคิดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยอาศัยการแบ่งเวลาการทำงานออกเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ สลับกับการพักผ่อน โดยมีเวลาทำงาน 25 นาที จากนั้นก็จะพักผ่อนเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ แล้วทำซ้ำขั้นตอนนี้ไปเรื่อย ๆ ตามต้องการ

.

มาเริ่มเรียนรู้วิธีทำ Pomodoro ไปพร้อมกันเลย !

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งเวลา Pomodoro (25 นาที)

ตั้งเวลา Pomodoro ไว้ที่ 25 นาที

ทำงานหรือกิจกรรมใด ๆ ที่คุณต้องการทำ จนกว่าจะครบ 25 นาที

.

ขั้นตอนที่ 2: พักผ่อน (5 นาที)

เมื่อ Pomodoro ครบ 25 นาที ให้หยุดทำงาน

พักผ่อนหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้เวลา 5 นาที

.

ขั้นตอนที่ 3: ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2

ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ไปเรื่อย ๆ จนกว่าคุณจะทำ Pomodoro 4 รอบ (2 ชั่วโมง)

เมื่อทำ Pomodoro 4 รอบแล้วให้พักผ่อนนานขึ้น เช่น 10-30 นาที

.

เทคนิค Pomodoro ช่วยเพิ่ม Productivity และมีประโยชน์ต่อการทำงานอย่างไร ?  

1. เพิ่มความมุ่งมั่น (Focus) Pomodoro ช่วยให้คุณมุ่งมั่นกับงานที่ต้องทำ โดยไม่มีสิ่งที่ทำให้ต้องหวนกลับมาดูตรงนี้ตรงนั้นตลอด 25 นาที เพื่อให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. ลดการรบกวน (Minimize Distractions) การที่คุณต้องทำงานเฉพาะ 25 นาทีโดยไม่มีการรบกวนช่วยลดความน่าจะเป็นที่จะถูกการรบกวนจากสิ่งต่าง ๆ ในระหว่างทำงาน

3. บรรลุเป้าหมาย (Achieve Goals) การตั้งเป้าหมายในแต่ละ Pomodoro ช่วยให้คุณทำงานไปในทิศทางที่ชัดเจน 25 นาที และทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าของงาน

4. ลดความเครียด (Reduce Stress) การทำงานโดยมีระยะเวลาที่กำหนดและการพักผ่อนที่สม่ำเสมอช่วยลดความเครียดที่เกิดจากการทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน

5. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการจัดการเวลา (Improve Time Management Skills) การใช้ Pomodoro สอนให้คุณรู้ว่า การจัดการเวลาให้เหมาะสมมีผลต่อประสิทธิภาพของการทำงาน

6. กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ (Enhance Creativity) การพักผ่อนระยะเวลาสั้น ๆ ในแต่ละ Pomodoro อาจช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากเป็นช่วงที่สมองไม่ต้องคิดหรือเครียดกับงาน ไอเดียบรรเจิดอาจเกิดขึ้นตอนนี้ก็เป็นได้ !

TIPS ที่ทำให้เทคนิค Pomodoro มีประสิทธิิผลมากขึ้น !

ตั้งเป้าหมาย กำหนดเป้าหมายสำหรับแต่ละ Pomodoro เพื่อให้คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน

ปิดการแจ้งเตือน ปิดการแจ้งเตือนจากโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เพื่อไม่ให้มีสิ่งที่ทำให้ตัวเองสะเพร่าไป

ให้รางวัลตัวเอง หลังจากที่คุณทำงานครบ Pomodoro หนึ่งรอบ อย่าลืมให้รางวัลตัวเอง เช่น พักผ่อนสักครู่ ดื่มน้ำ หรือทำสิ่งที่ชอบ


ที่มา: https://www.techtarget.com/whatis/definition/pomodoro-technique

https://www.betterup.com/blog/pomodoro-technique
Writer

โดย ฝ่ายส่งเสริมโครงการพิเศษ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ