11 October 2023

Problem Solving & Decision Making

ไม่มีปัญหาที่แก้ไม่ได้ แค่ต้องจัดการให้ตรงจุด

ปัญหาที่ไม่รู้ทั้งสาเหตุและไม่รู้วิธีแก้ไข ใครว่าไม่มีทางออก …

มาทำความรู้จักกับขั้นตอน Problem Solving & Decision Making’ ที่จะช่วยให้ปัญหายาก ๆ กลายเป็นปัญหาที่องค์กรรับมือได้

problem solving decision making
Writer