25 July 2023

ทำไงดี เมื่อพนักงานขาดแรงจูงใจในการทำงาน

โดย คุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการ สลิงชอท กรุ๊ป

 

“คน” คือหัวใจสำคัญของความสำเร็จสำหรับทุกๆ องค์กร
เมื่อพนักงานขาดแรงจูงใจในการทำงาน ความรู้สึกทุ่มเทตั้งใจ และความร่วมมือร่วมใจเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
ก็เป็นอันต้องสะดุดหยุดชะงักลง

อะไรคือ “โจทย์” สำคัญที่หัวหน้าและองค์กรต้องแก้ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้เพิ่มขึ้น

 

 

 
Writer