20 June 2023

สนามบินอินชอนกับบริการยุคดิจิทัล

 

โดย  รัชฎา  อสิสนธิสกุล
ฝ่ายส่งเสริมโครงการพิเศษ  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

เมื่อประมาณสิบปีก่อน ผู้เขียนได้มีโอกาสไปดูงานสนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ในตอนนั้น ผู้บรรยายได้กล่าวถึงเป้าหมายการพัฒนาสนามบินเพื่อให้มีความทันสมัยและสะดวกสบายต่อนักเดินทาง หนึ่งในเป้าหมายในเวลานั้น คือ นักเดินทางสามารถเช็คอินทั้งสายการบินและผ่านกองตรวจคนเข้าเมืองโดยไม่ต้องแสดงเอกสาร ผู้เดินทางสามารถลากกระเป๋าเดินเข้าสนามบินและจะมีระบบสแกนข้อมูลอัตโนมัติ ช่างน่าตื่นเต้นมาก แต่จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่ออิเลคทรอนิคส์ต้องมีการเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์  ไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตอิเลคทรอนิคส์ วีซ่าอิเลคทรอนิคส์ รวมทั้ง บัตรโดยสารอิเลคทรอนิคส์ ถ้าสนามบินอินชอนทำสำเร็จ กระบวนการทั้งหลายจะมีความรวดเร็วสามารถรองรับนักเดินทางที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มบุคลากรและอุปกรณ์ในการเช็คอิน

ล่าสุด เมื่อเดือนพฤษภาคม ปีนี้ (พ.ศ.2566) ระหว่างรอเปลี่ยนเครื่องบิน ก็เจอนักเดินทางที่มีหุ่นยนต์ขนสัมภาระตามหลัง ไม่ต้องลาก (กระเป๋า) ไม่ต้องเข็น (รถ) ดูแล้วสะดวกสบายมาก  ถ่ายรูปไม่ทัน มาเจออีกครั้งตอนที่วิ่งกลับมา ส่วนรูปขนกล่องดาวน์โหลดมาจากเฟสบุ้คของสนามบินเพื่อให้เห็นภาพตอนบรรทุกสัมภาระ

ความสะดวกสบายจากการใช้หุ่นยนต์ในสนามบิน สำหรับนักเดินทางที่คร้านจะเดินไปซื้อเครื่องดื่มหรืออาหารว่างระหว่างรอที่ประตูขาออก (Gate)  สนามบินยังจัดบริการส่งให้ถึงจุดที่นักเดินทางนั่งรอ แค่สแกนคิวอาร์โค้ดตรงจุดที่นั่งอยู่ สั่งเครื่องดื่มแล้ว (ก็น่าจะรวมการจ่ายเงิน) เจ้าหุ่นยนต์ที่ว่าจะไปรับที่ร้านแล้วไปส่งยังจุดที่เรานั่งอยู่  ตอนนี้มีบริการแค่ 4 ร้านก่อนนะ

สนามบินยังมีบริการ smart security checkpoints ไม่ต้องหยิบเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คหรือแทบเล็ตออกมาจากกระเป๋า  แค่วางสัมภาระแล้วปล่อยเข้าเครื่องไปได้เลย ทำให้มีความสะดวกและไม่ต้องรอคิวกันนาน แต่ยังมีบริการที่ Terminal 1 เท่านั้น

 

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น สนามบินอินชอนยังมีใช้เทคโนโลยีในบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบิน  แอพพลิเคชั่นบริการที่จอดรถ เทคโนโลยีการขนถ่ายพัสดุและสัมภาระ  smart pass รวมไปถึง หุ่นยนต์ทำความสะอาด  จากวันที่ตั้งเป้าหมายที่จะปรับปรุงให้เป็นสนามบินที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อความสะดวกของนักเดินทาง ผ่านมามากว่าสิบปี ในที่สุดสนามบินอินชอนก็บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้  นี่คือ ตัวอย่างในการเพิ่มผลิตภาพโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีและความพยายามของผู้บริหารและบุคลากรอย่างเข้มแข็ง

 

ภาพประกอบบทความจาก https://incheonairport-blog.com/?p=385 และ https://www.korea.net/NewsFocus/Sci-Tech/view?articleId=190809

 

APO Program

โครงการอบรม สัมมนา และดูงานทั้งในและต่างประเทศ
ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากประเทศสมาชิกของเอพีโอ

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก
Writer

โดย ฝ่ายส่งเสริมโครงการพิเศษ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ