25 April 2023

หน้าที่ของหัวหน้า 5 ประการ

โดย คุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการ สลิงชอท กรุ๊ป

 

ปกติหัวหน้ามักได้เงินเดือนมากกว่าลูกน้อง แต่ก็มีความรับผิดชอบที่สูงกว่าด้วยเป็นเงาตามตัว
ดังนั้นหน้าที่ของคนที่เป็น “หัวหน้า” จึงต้องแตกต่างจากหน้าที่ของคนที่เป็น “ลูกน้อง” เป็นธรรมดา

หัวหน้า…มีหน้าที่อะไรบ้าง ?

 

1. Create Vision (สร้างฝัน)

ถ้าเป็นหัวหน้าใหญ่ระดับ CEO ก็ต้องมีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร แต่ถ้าเป็นหัวหน้าระดับรองๆ ลงมา ก็ต้องกำหนดเป้าหมายในการทำงานและทิศทางของทีมให้ชัดเจน

2. Communication (สื่อสารให้คนเข้าใจ)

เมื่อมีความฝันแล้ว ก็ต้องสามารถ “ขาย” ฝันที่วาดไว้ให้กับลูกทีมหรือคนทำงาน ให้รับทราบและเข้าใจได้ด้วย

3. Collaboration (รวมใจรวมพลัง)

การทำงานเปรียบเสมือนการเดินทางไกล สุภาษิตโบราณว่าไว้ “อยากไปเร็ว ไปคนเดียว … อยากไปไกล ไปด้วยกัน” ดังนั้นหัวหน้าคือวาทยากร (Conductor) ของวงออเคสตร้า ที่ทำหน้าที่พาคนที่แตกต่างหลากหลาย ให้เล่นไปในทิศทางเดียวกัน

4. Capability (พัฒนาศักยภาพของทีม) 

หัวหน้าที่เก่งต้องมีความสามารถในการสร้างหัวหน้ารุ่นถัดไป หัวหน้าที่ไม่เอาไหน คือหัวหน้าที่ลูกน้องอยู่ด้วยแล้วก็เป็นลูกน้องอยู่ร่ำไป พัฒนาการช้า ไม่ค่อยเติบโต ดังนั้นการเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนของพนักงานแต่ละคน และพัฒนาให้ทุกๆ คนได้เติบโตเต็มศักยภาพในส่ิงที่เก่งและทำได้ดี ถือเป็นหน้าที่สำคัญของหัวหน้า

5. Culture (สร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อความยั่งยืน) 

หัวหน้า มาแล้วก็ไป ไม่ได้อยู่ค้ำฟ้า การนำทีมด้วยความรู้ความสามารถของตนเองเพียงอย่างเดียว ไม่ได้สร้างความเติบโตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง เพราะเมื่อหัวหน้าจากไป ไม่ว่าจะเป็นเพราะลาออก เลื่อนตำแหน่ง หรือเกษียณอายุก็ตาม ทีมมักอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัด แบบนี้ไม่ใช่ความสำเร็จที่น่ายกย่อง หัวหน้าที่ดี มีหน้าที่สร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมในการทำงานที่ดีให้เกิดขึ้น เมื่อไม่มีหัวหน้าคนนี้แล้ว แนวทางการทำงานดีๆ และความสมัครสมานสามัคคีเป็นทีมเดียวกัน ต้องยังคงอยู่ตลอดไป

ถ้าคุณเป็นหัวหน้า ลองตรวจสอบดูว่า ได้ทำหน้าที่เหล่านี้ได้ครบถ้วนแล้วหรือยัง

หากคุณเป็นลูกน้อง ก็ลองสำรวจดูว่า หัวหน้าของคุณมีคุณสมบัติเหล่านี้สักกี่ข้อแล้ว

 

 

 

 

สนใจหลักสูตรสายงานทรัพยากรบุคคล คลิก

 

ค้นหาหลักสูตรเพื่อเสริมแกร่งศักยภาพบุคลากรและองค์กร คลิก 

‘Capability Development Program 2023’   พร้อมแล้วที่จะนำพาบุคลากรและองค์กรไทยมาร่วมเรียนรู้ ควบคู่กับการฝึกฝนประสบการณ์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่สำคัญต่อโลกการทำงานยุคใหม่ ซึ่งเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่สูงลิ่ว ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมที่ครอบคลุมการพัฒนาทั้ง People – Process – Technology ผ่านรูปแบบ Public Training , e Training และ Intensive Program การันตีด้วยสาระความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และเทคนิคในการประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

 
Writer

โดย อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

กรรมการ สลิงชอท กรุ๊ป