26 January 2023

สรุป 12 เทรนด์ บริหารคน บริหารงาน ปี 2023 ที่ HR ต้องตามให้ทัน !

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลง คนก็เปลี่ยนไป จับตามองแนวทางการบริหารจัดการพนักงานอย่างเหมาะสม สอดรับกับสถานการณ์ปี 2023 และในอนาคต เพราะคน คือ ปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

ลองมาดูกันว่า จาก 12 ข้อนี้ องค์กรของคุณเริ่มข้อใดไปแล้วบ้าง ?
Writer