14 January 2022

เรียนออนไลน์อย่างไร ให้ Productive
และตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรในยุค New Normal

เมื่อโลก New Normal เข้ามาเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้คนอย่างมากมาย ‘การเรียนออนไลน์’ จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถูกพูดถึง และได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหลายองค์กรก็ถูกปรับให้มาอยู่ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น บทความนี้จะพาทุกคนไปพบกับเคล็ดลับและคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ที่จะช่วยทำให้การเรียนออนไลน์ของพนักงานนั้น Productive มากขึ้น

ทำความรู้จักกับการเรียนออนไลน์ยุค New Normal

  • E-Learning การเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วบนแพลตฟอร์ม ไร้ข้อจำกัดด้านเวลา สามารถเลือกได้ตามความสะดวกของผู้เรียน
  • Virtual Learning การเรียนเสมือนจริง หรือ การเรียนแบบถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น เช่น Google Meet, Zoom, Skype, MS Team โดยผู้เรียนสามารถโต้ตอบ ซักถาม และแสดงความคิดเห็นกับผู้สอนได้ทันที
  • Hybrid Learning การเรียนรู้แบบผสมผสาน ทั้ง Online และ Offline เช่น ในหนึ่งหลักสูตรอาจมีบางช่วงที่เรียนผ่านระบบ และบางช่วงที่ต้องเข้าเรียนในห้องเรียนจริง หรือมีการ Workshop โดยสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความพร้อมของผู้เรียนได้

เมื่อพนักงานเรียนออนไลน์แล้วไม่ได้ผล HR จะแก้ไขอย่างไร ?

ที่ผ่านมา หลายองค์กรพบว่า การเรียนออนไลน์นั้นยังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ อาทิ เป้าหมายการเรียนที่ไม่ชัดเจน ความเหมาะสมของรูปแบบ การสื่อสาร รวมถึงสมาธิของผู้เรียน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรจึงแนะนำว่า หากต้องการให้การเรียนออนไลน์ของพนักงานนั้นประสบความสำเร็จ HR ในฐานะผู้รับผิดชอบ และมีหน้าที่ในการส่งเสริมการยกระดับศักยภาพของพนักงาน จึงควรพิจารณาและให้ความสำคัญในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

กำหนดและสื่อสารวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน

เช่น ต้องการให้พนักงานเรียนรู้อะไรจากการเรียนครั้งนี้
และมีเป้าหมายในการนำความรู้ไปปรับใช้กับการทำงาน หรือสร้างคุณค่าให้องค์กรในด้านใดบ้าง

รูปแบบการเรียนต้องเหมาะสม

โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ และไลฟ์สไตล์ของพนักงาน
เพื่อไม่ให้รู้สึกว่าการเรียนออนไลน์นั้นกระทบกับการใช้ชีวิตหรือการทำงานของพนักงานมากจนเกินไป

เลือกหลักสูตรที่วัดผลได้

มีการทดสอบ หรือ assignment ระหว่างเรียน เพื่อให้พนักงานเกิดสมาธิ และใส่ใจในการเรียนมากขึ้น

หากองค์กรเข้าใจถึงปัจจัยสำคัญของการเรียนออนไลน์
ก็จะช่วยให้สามารถวางแผนพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม
คุ้มค่ากับเวลา และงบประมาณที่ต้องลงทุนไปได้อย่างแน่นอน

ที่มา : ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU” EP.10 – ตอน ติดอาวุธการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร สำหรับ HR ยุค New Normal

หลักสูตรแนะนำหลักสูตรอบรม ประจำปี 2565 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
Thailand Productivity Institute