19 July 2022

 

เช็ค! 6 กลไกสำคัญใน HR System

กับการปั้นคน องค์กร ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ

 

วิกฤต Covid-19 ทำให้ HR ต้องพยายามเรียนรู้และปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ทั้งธุรกิจและความต้องการจากทุกหน่วยงานในการพัฒนาบุคลากร แต่ก่อนที่จะเริ่มปรับปรุงหรือพัฒนา มาตรวจเช็คและทำความเข้าใจกับ6 กลไกสำคัญในระบบบริหารงาน HR  ที่ทีมวิทยากรสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้พัฒนาขึ้นโดยใช้กรอบแนวทางสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ หรือThailand Quality Award

 

 

📌อ่านบทความฉบับเต็มเรื่อง ปั้น HR System ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์ทีมเวิร์ค HR x Line Manager 

ปั้น HR System ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์ทีมเวิร์ค HR x Line Manager
Writer