18 October 2021

‘Lotus’ เผยคำตอบ … ทำไมต้องทำ PDPA ? ทำแล้วได้อะไร ?

หลายองค์กรอาจสงสัยว่า การทำ PDPA นั้นจะมีประโยชน์เพียงแค่ในแง่ของกฎหมายหรือไม่ ? มีความจำเป็นแค่ไหนที่องค์กรต้องเริ่มทำ ?  ‘บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด’ หรือ Tesco Lotus องค์กรที่เริ่มต้นทำ PDPA อย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2019 และเคยได้รับรางวัล Best Practice บนเวที PDPA Awards 2020 จะมาแชร์คำตอบและประสบการณ์ให้เราได้รู้กัน

‘PDPA’ กับข้อดีที่เป็นมากกว่ากฎหมายจากมุมมองของ Lotus

ช่วยหลีกเลี่ยงการกระทำผิด

ถือเป็นเป้าหมายหลักของการทำ PDPA การดำเนินการที่ถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงให้องค์กรงดเว้นกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย โดยหากฝ่าฝืนอาจทำให้ได้รับโทษทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง

สร้างความไว้ใจให้ลูกค้า

เพราะ Customer Trust คือ กุญแจสู่ความสำเร็จที่ Lotus ยึดมั่น การให้ความคุ้มครองและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเหมือนกับข้อมูลของตนเอง ก็จะทำให้ลูกค้ามั่นใจ เชื่อใจ และเลือกสนับสนุนธุรกิจต่อไปได้อย่างไร้กังวล

เกิดความสัมพันธ์ที่ดีแก่บุคลากร

ไม่ใช่แค่ลูกค้า แต่ PDPA ยังทำให้ Lotus ได้กลับมาพิจารณาการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรเช่นเดียวกัน เมื่อบุคลากรเห็นว่าองค์กรให้ความสำคัญต่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองตามกฎหมาย ก็จะทำให้เกิด Employee Trust และ Relationship Building ระหว่างกันนั่นเอง

เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ

เริ่มแรกอาจคิดว่าการทำ PDPA นั้นยุ่งยาก แต่เมื่อได้ลงมือทำจริง ๆ แล้ว Lotus กลับพบโอกาสหลายอย่างจากการดำเนินการครั้งนี้ ได้แก่

  • มองเห็นโอกาสในการนำข้อมูลไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ และถูกต้องตามกฎหมาย
  • ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่จำเป็น
  • เกิดกระบวนการ หรือการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในองค์กร
  • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

_______

อาจกล่าวได้ว่า การทำ PDPA นับเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์กรให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หลายองค์กรคงไม่จำเป็นต้องลังเลอีกต่อไป และควรเร่งลงมือทำตั้งแต่วันนี้ เพราะการจะเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ไม่เพียงแต่ได้รับผลกำไรมหาศาลเท่านั้น แต่ยังต้องเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

ที่มา : งานสัมมนา PDPA Executive Practices Sharing เผยกลยุทธ์ความสำเร็จการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรชั้นนำ หัวข้อ Learn from the Best ทำ PDPA อย่างไร ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ กับ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) โดย คุณธนวรรชร์ บุนนาค – ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และ DPO

_______

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
PDPA Compliance and Implementation
_______

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตร PDPA Compliance for Manufacturing Sector
(พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับองค์กรภาคผลิต)
สนใจคลิก
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร