2 November 2018

“Please mind the gap between train and platform”  รู้สึกคุ้นๆกับประโยคนี้ไหมครับ? เป็นประโยคที่ได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่า เวลาใช้บริการรถไฟฟ้า เพื่อเตือนให้ระมัดระวัง “ช่องว่าง” ระหว่างรถและชานชาลา ถ้าท่านผู้อ่านลองยกแขนทั้งสองขึ้นมาข้างหน้า เหยียดแขนออก ยกข้อมือขึ้น เห็นอะไรที่มือตัวเองครับ? …
Writer

โดย กฤชชัย อนรรฆมณี

Lean and Productivity Consultant