26 April 2018

หลายท่านคงทราบว่า อาชีพของผมคือเป็นโค้ชให้กับผู้บริหารด้านการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ บางคนสงสัยว่าทำยังไง ?
ในการพัฒนาผู้นำ เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่า “ผู้นำที่ดี คนอื่นตัดสิน” หมายความว่ายังไง ?

 
Writer

โดย อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

กรรมการ สลิงชอท กรุ๊ป