6 December 2017

“ยอดขายขององค์กรไม่ต้องเพิ่มแม้แต่บาทเดียว กำไรก็เพิ่มขึ้นได้ ถ้าคุณบิดผ้าที่เปียกให้แห้งขึ้น”
ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพท่านหนึ่งของโตโยต้า


[
Writer

โดย อ.ประสิทธิ์ ตันสุวรรณ

กรรมการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ที่มา : หนังสือ “พลิกมุมคิด” ซึ่งถ่ายทอดมุมคิด ความรู้ ประสบการณ์ ที่ได้สั่งสมมากว่า 80 ปี ของ อ.ประสิทธิ์ ตันสุวรรณ อดีตผู้อำนวยการท่านแรกของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยสถาบันได้รับอนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และผู้สนใจ