Intensive Program

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะบุคลากรอย่างเข้มข้น เสริมสร้างความรู้เชิงลึกจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการเพิ่มผลิตภาพ พร้อมลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างชัดเจน

Business Model Canvas สร้างแผนธุรกิจแนวคิดใหม่ที่เข้าถึงลูกค้าและตลาด
OKRs Plus : The Magic Key Tools that Build Effective Performance Management System
Business Data Analytics การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ รุ่น 5
OE-MFCA : Improving Resource Efficiency with Material Flow Cost Accounting MFCA (Online) รุ่น 1 New
Future Skills Development Program : โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต
โปรแกรม “Drive for Excellence with State Enterprise Enablers”
https://www.ftpi.or.th/event/six-sigma-green-belt-training-31/
Productivity in Public Sector (เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ)
Toyota Manufacturing Development Program
The Power of Business Storytelling (ศาสตร์และศิลป์การเล่าเรื่องธุรกิจพิชิตใจคนฟัง) New
Innovator Development Program : โปรแกรมพัฒนานักนวัตกรรมในองค์กร
SUP-31 : ทักษะที่จำเป็น สำหรับ Productive Supervisor (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor) รุ่น 31
Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต)
Productivity Specialist Program
Lean Management
previous arrow
next arrow


Capability Development Program

พัฒนาองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งในด้าน People - Process - Technology

วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่ หมายเหตุ

September 2022

26 กันยายน 2565 - 26 มกราคม 2566
PSP-03: Productivity Specialist Program (โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มผลิตภาพองค์กร)
60,000
Online Training
ราคาต่อ 3 ท่าน

January 2023

24 (E training) , 25, 31 ม.ค. 16 , 23 ก.พ.
LVS-06 : Lean & Value Stream Mapping for Improving Business Process รุ่น 6
17,500
Online Training
1 Free 1

February 2023

1/2-2/3
TMD : Toyota Manufacturing Development Program
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
8 และ 15 กุมภาพันธ์ 2566
SM-OKR: OKRs Plus : The Magic Key Tools that Build Effective Performance Management System รุ่น 2 New
9,500
Online Training
1 Free 1
8-9
SUP-31 : ทักษะที่จำเป็น สำหรับ Productive Supervisor (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor) รุ่น 31
6,900
Online Training
21/2-19/12
FSD : โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Future Skills Development Program 2023
21
FSD-2 : Future Skills Development Program : Collaborations at Work (ทักษะการประสานความร่วมมือ)
4,500
Online Training
21
PBS-02 : The Power of Business Storytelling (ศาสตร์และศิลป์การเล่าเรื่องธุรกิจพิชิตใจคนฟัง) รุ่น 2 New
4,900
Online Training
1 Free 1
23-24
WM-HR03: Compensation & Reward Management (เสริมแรงจูงใจให้พนักงานด้วยการออกแบบและบริหารผลตอบแทนที่มีประสิทธิผล)NEW
12,000
Online Training
28/2-22/6
WM-HR: Strengthening Professional HR for Future Challenges Program (อัพเดทเทรนด์แห่งอนาคต เจาะลึกเครื่องมือและทักษะแบบครบจบที่ HR ต้องรู้) New

March 2023

1-2
SPF-12 : Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต)
10,000
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
1-2
SD-DAB-5: Data Analytics for Business รุ่น 5 Revised
13,000
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
7-8
TMD-01 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Starting the TOYOTA Way with Effective Production System รุ่น 9
12,000 14,000
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
8/3-22/9
Drive for Excellence with State Enterprise Enablers Program
10,500
Online Seminar
8
FSD-3 : Future Skills Development Program : Adaptability Skills (ความสามารถในการปรับตัวยุคดิจิทัล)
4,500
Online Training
8-9
SE-SPN : Drive for Excellence with State Enterprise Enablers: Strategic Planning
10,500
Online Training
9-10
WM-HR02: Recruitment & Effective Interviewing (สุดยอดเทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานที่ HR รุ่นไหนก็จำเป็นต้องรู้) NEW
12,000
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
14-15
IGP-19 : Idea Generation & Value Creation (เสกสรร ปั้น แต่ง ไอเดียอย่างมีคุณค่า)
9,500
Thailand Productivity Institute
14, 30 มีนาคม 2566
PPS-06 : Productivity in Public Sector (เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ)
9,800
Online Training
15 - 16 และ 22 - 23 มีนาคม 2566
MMP-15 โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management Program: Makes a Great Leader) รุ่น 15
25,000
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
16-17
SE-DTT : Drive for Excellence with State Enterprise Enablers: Digital Technology and Digital Transformation
10,500
Online Training
22,29 มีนาคม และ19,25 เมษายน 2566
OE-MFCA : Improving Resource Efficiency with Material Flow Cost Accounting: MFCA รุ่น 1 New
18,000
Online Training
ราคาต่อ 3 ท่าน
23-24
SM-AGM: Becoming nimble organization with Agile-Kanban (สุดยอดเครื่องมือยกระดับประสิทธิภาพ Process งานและบุคลากร) New
12,000
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
24 มีนาคม - 26 กรกฎาคม 2566
PSP-04: Productivity Specialist Program (โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มผลิตภาพองค์กร)
60,000
Online Training
27-31
Six Sigma Green Belt Training (Operation Process) รุ่น 31
21,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
28-30
TMD-05 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Shop Floor Management and Development System รุ่น 3 New
35,000 37,000
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)

April 2023

4-5 และ 27 เม.ย.
OE-LGW: Lean Game-Based Learning Workshop (เรียนเล่นให้เป็น “ลีน”) รุ่น 2
22,000
Thailand Productivity Institute
5
FSD-4 : Future Skills Development Program : Analytical Thinking (คิดเชิงวิเคราะห์)
4,500
Online Training
18-19
FSD-5 : Future Skills Development Program : Complex Problem Solving (เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน)
8,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
20-21
TMD-02 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA “Karakuri Kaizen” Low Cost Automation for Productivity Improvement รุ่น 6
16,000 18,000
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
4 และ 11 เมษายน 2566
SM-BMC : Business Model Canvas สร้างแผนธุรกิจแนวคิดใหม่ที่เข้าถึงลูกค้าและตลาด รุ่น 2
9,500
Online Training
27 เม.ย – 31 ต.ค
OE-LBC-01: Lean Boost Camp: Practical Learning for Effective Implementation & Result (แคมป์เรียนรู้ลีนแบบเจาะลึกเพื่อกำหนดกลยุทธ์ปรับปรุงที่นำไปปฏิบัติได้จริง)
45,000
27-28 เม.ย., 23, 30 พ.ค.66
OE-LBC-02: Lean Boost Camp: Practical Learning for Effective Implementation & Result (แคมป์เรียนรู้ลีนแบบเจาะลึกเพื่อกำหนดกลยุทธ์ปรับปรุงที่นำไปปฏิบัติได้จริง สำหรับภาคบริการ)
45,000

May 2023

8/5-31/10
Certified Six Sigma & Lean Six Sigma Black Belt Project รุ่น 8
80,000
โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ
9
FSD-6 : Future Skills Development Program : Sparking Creative Thinking (จุดประกายความคิดสร้างสรรค์)
4,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
9-10
WM-HR06: Career Path Development (กลยุทธ์การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ) NEW
12,000
Online Seminar
12, 19, 26 พฤษภาคม 2, 9 มิถุนายน 2566
IDP-03 : Innovator Development Program (โปรแกรมพัฒนานักนวัตกรรมในองค์กร) รุ่น 3 New
20,000
Online Training
17-18
WM-HR-07: HR Analytics & Dashboard Capabilities to Drive Important Data-Driven Analysis (ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังแห่งข้อมูลกับHR Analytics เชิงกลยุทธ์ และการสร้าง Dashboard) New
12,000
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
23
FSD-7 : Sharpening Your Logical Thinking (ลับคมคิด พัฒนาความคิดเชิงตรรกะ)
4,500
Online Training
24-25
SE-SCC : Drive for Excellence with State Enterprise Enablers: STAKEHOLDER AND CUSTOMER MANAMENT (Online)
10,500
Online Training
26
WM-HR-01 : Labor Relations Principle & Introduction of Labor Laws for HR (หลักการแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน) New
5,500
Online Training

June 2023

7
FSD-1 : Future Skills Development Program : Skills Development for Future Transformation
4,500
Online Training
วันที่ 7 และ 14 มิถุนายน 2566
SM-OKR : OKRs Plus : The Magic Key Tools that Build Effective Performance Management System รุ่น 3
9,500
Online Training
13, 27 มิถุนายน 2566
PPS-07 : Productivity in Public Sector (เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ)
9,800
Online Training
20-23
TMD-03 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Toyota Standardized Work and Kaizen : The Kaizen Essential รุ่น 4
25,000 27,000
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
20
FSD-2 : Future Skills Development Program : Collaborations at Work (ทักษะการประสานความร่วมมือ)
4,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

July 2023

4-5
SE-HCM : Drive for Excellence with State Enterprise Enablers: Human Capital Management (Online)
10,500
Online Training
7 และ 14 กรกฏาคม 2566
SM-BMC : Business Model Canvas สร้างแผนธุรกิจแนวคิดใหม่ที่เข้าถึงลูกค้าและตลาด รุ่น 3
9,500
Online Training
11-14
TMD-04 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Kaizen Leader : Cross Boarder Kaizen รุ่น 3
28,000 30,000
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
11
FSD-3 : Future Skills Development Program : Adaptability Skills (ความสามารถในการปรับตัวยุคดิจิทัล)
4,500
Online Training
11-12
WM-HR02: Recruitment & Effective Interviewing (สุดยอดเทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานที่ HR รุ่นไหนก็จำเป็นต้องรู้) NEW
12,000
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
13,19 กรกฎาคม และ 10,17 สิงหาคม 2566
OE-MFCA : Improving Resource Efficiency with Material Flow Cost Accounting: MFCA (Online) รุ่น 2
18,000
Online Training
ราคาต่อ 3 ท่าน
24-25
WM-HR03: Compensation & Reward Management (เสริมแรงจูงใจให้พนักงานด้วยการออกแบบและบริหารผลตอบแทนที่มีประสิทธิผล) NEW
12,000
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

August 2023

3-4
SPF-13 : Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต)
10,000
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
8
FSD-4 : Future Skills Development Program : Analytical Thinking (คิดเชิงวิเคราะห์)
4,500
Online Training
8-9
WM-HR06: Career Path Development (กลยุทธ์การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ) NEW
12,000
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
23-24
FSD-5 : Future Skills Development Program : Complex Problem Solving (เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน)
8,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
29 ส.ค. - 4 ก.ย. (E training) , 5, 13, 27 ก.ย. , 5 ต.ค.
LVS-07 : Lean & Value Stream Mapping for Improving Business Process รุ่น 7
17,500
Online Training
1 Free 1
29-30
IGP-20 : Idea Generation & Value Creation (เสกสรร ปั้น แต่ง ไอเดียอย่างมีคุณค่า)
9,500
Thailand Productivity Institute
29-30
CM-03: Becoming nimble organization with Agile-Kanban สุดยอดเครื่องมือยกระดับประสิทธิภาพ Process งานและบุคลากร NEW
12,000
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

September 2023

6-7
WM-HR-07: HR Analytics & Dashboard Capabilities to Drive Important Data-Driven Analysis (ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังแห่งข้อมูลกับHR Analytics เชิงกลยุทธ์ และการสร้าง Dashboard )NEW
12,000
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
6-8
TMD-05 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Shop Floor Management and Development System รุ่น 4 New
35,000 37,000
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
วันที่ 7 และ 14 กันยายน 2566
SM-OKR : OKRs Plus : The Magic Key Tools that Build Effective Performance Management System รุ่น 4
9,500
Online Training
12
FSD-6 : Future Skills Development Program : Sparking Creative Thinking (จุดประกายความคิดสร้างสรรค์)
4,500
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
19
WM-HR01 : Labor Relations Principle & Introduction of Labour Laws for HR (หลักการแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน) New
5,500
Online Training
21-22
SE-KMI : Drive for Excellence with State Enterprise Enablers: Knowledge Management and Innovation Management (Online)
10,500
Online Training
26
FSD-7 : Sharpening Your Logical Thinking (ลับคมคิด พัฒนาความคิดเชิงตรรกะ)
4,500
Online Training
27-28 ก.ย. , 25,30 ต.ค.
Lean Boost Camp: Practical Learning for Effective Implementation & Result (แคมป์เรียนรู้ลีนแบบเจาะลึกเพื่อกำหนดกลยุทธ์ปรับปรุงที่นำไปปฏิบัติได้จริง) สำหรับภาคการผลิต
45,000
29 กันยายน 2566 - 26 มกราคม 2567
PSP-05: Productivity Specialist Program (โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มผลิตภาพองค์กร)
60,000
Online Training

October 2023

3-5
TMD-06 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Plant Management Requirement : Secret for Sustain Profitability
40,000 42,000
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
1 Free 1
10
FSD-1 : Future Skills Development Program : Skills Development for Future Transformation
4,500
Online Training
17
FSD-2 : Future Skills Development Program : Collaborations at Work (ทักษะการประสานความร่วมมือ)
4,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
25
FSD-3 : Future Skills Development Program : Adaptability Skills (ความสามารถในการปรับตัวยุคดิจิทัล)
4,500
Online Training

November 2023

1-2
SPF-14 : Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต)
10,000
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
9
FSD-4 : Future Skills Development Program : Analytical Thinking (คิดเชิงวิเคราะห์)
4,500
Online Training
วันที่ 17 และ 24 พฤศจิกายน 2566
SM-OKR : OKRs Plus : The Magic Key Tools that Build Effective Performance Management System รุ่น 5
9,500
Online Training
22-23
FSD-5 : Future Skills Development Program : Complex Problem Solving (เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน)
8,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

December 2023

6 และ 13 ธันวาคม 2566
SM-BMC : Business Model Canvas สร้างแผนธุรกิจแนวคิดใหม่ที่เข้าถึงลูกค้าและตลาด รุ่น 4
9,500
Online Training
14-15
IGP-21 : Idea Generation & Value Creation (เสกสรร ปั้น แต่ง ไอเดียอย่างมีคุณค่า)
9,500
Thailand Productivity Institute
15
FSD-6 : Future Skills Development Program : Sparking Creative Thinking (จุดประกายความคิดสร้างสรรค์)
4,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
19
FSD-7 : Sharpening Your Logical Thinking (ลับคมคิด พัฒนาความคิดเชิงตรรกะ)
4,500
Online Training