S.O.S
ร่วมสู้ไปด้วยกัน
เดินหน้าฝ่าวิกฤต
Slider
บริการพิเศษของสถาบันฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจจากวิกฤตเศรษฐกิจหลังโควิด-19
“S.O.S. ร่วมสู้ไปด้วยกัน เดินหน้าฝ่าวิกฤต” โควิด-19
สายด่วนที่ปรึกษา
ให้คำแนะนำและปรึกษาปัญหาเบื้องต้น กับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • ด้านการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
  • ด้านการบริหารการผลิตและการบริหารเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
  • ด้านการพัฒนามาตรฐานและยกระดับการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
  • ด้านการจัดการด้านบุคลากร
ติดต่อ ฝ่ายปรึกษาแนะนำ 081-8108329, 089-7716921
สัมมนาออนไลน์สู้ภัยโควิด-19
เติมเต็มความรู้ อัพเดทสถานการณ์ ผสมผสานไอเดียในแง่มุมต่างๆ จากกูรูผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยแบ่งปันความคิดในยุคโควิด-19 ให้นำไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรเพื่อรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น มีทั้งหัวข้อสัมมนาฟรีและหัวข้อที่มีค่าใช้จ่าย
ฝึกอบรมออนไลน์ Capability Development Program
เสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กร ด้วยหลักสูตรต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากร ไม่ให้โควิดมาหยุดยั้งได้ ในรูปแบบของชุมชนออนไลน์ ที่แม้ว่าผู้เข้าอบรมจะอยู่ไกลกันคนละที่แต่เวทีนี้ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้กันอย่างใกล้ชิดกับวิทยากรหลากหลายสาขา พิเศษโปรโมชั่นช่วงโควิด
E-Training
Learning Anywhere Anytime
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท ซัม ซิสเท็ม จำกัด
ได้พัฒนาการเรียนผ่านระบบเครือข่าย Internet สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยรูปแบบ VDO, Animation, Simulation และ Interactive พร้อม Self-Test วัดผลการเรียนรวมถึงระบบการเก็บข้อมูล และการออกรายงานผลการเรียนรายบุคคล เหมาะสำหรับคนทำงาน
In-house Training
สอนสด ส่งตรง ถึงองค์กร
ฝึกอบรมเฉพาะองค์กร ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ถ่ายทอดสดผ่านออนไลน์โดยใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดกับวิทยากรได้โดยตรง รวมทั้งการทำ Workshop และการนำเสนอ ลดราคาพิเศษ 20% ทุกหลักสูตร
Recommended หลักสูตรแนะนำ ฝ่าวิกฤตโควิด
จากวิกฤตโควิด-19 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้สำรวจมุมมองผู้บริหารองค์กร ถึงการดำเนินการสำคัญหลังจากนี้ เราจึงขอแนะนำหลักสูตร ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการ Recovery ให้องค์กรของท่านเดินหน้าไปด้วยแนวคิดที่คมชัดมากขึ้น
  1. กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ Strategic Risk & Opportunity Management
  2. การสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ Reinvent Business Model
  3. การจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Plan Development
Slider